Dom upokojencev Sevnica
Dom upokojencev Brežice DUO Impoljca
Dom upokojencev Brežice DUO Impoljca

V Domu upokojencev Sevnica stanovalci preživljajo svoje tretje življenjsko obdobje, zato je to njihov dom, kjer se upošteva njihove želje in potrebe. Pri delu se upošteva individualni pristop.
Mesečno so organizirani sestanki domskih skupnosti in redno potekajo sestanki Komisije za prehrano

 

- Higiensko epidemiološko področje dela (preprečevanje bolnišničnih okužb, načrt za preprečevanje legionel, pandemija gripe, ravnanje z odpadki iz zdravstva…)

© 2024 DUO Impoljca, Vse pravice pridržane.