Dom upokojencev Sevnica
Dom upokojencev Brežice DUO Impoljca
Dom upokojencev Brežice DUO Impoljca

Vseživljenjsko učenje je področje, ki zajema vsa polja posameznikovega življenja, skrbi zase, dnevnih aktivnosti in urejanja svoje ožje in širše okolice. Vključuje odnose z drugimi, pridobivanje splošnih in posebnih znanj, spretnosti in izpopolnjevanje na interesnih področjih. Vseživljenjskemu učenju posvečamo veliko pozornost, saj je zavedanje, da se učimo skozi celo življenje eden od bistvenih smernic aktivnosti Doma.

 

ZNANJE ZA OSEBNI IN PROFESIONALNI RAZVOJ

Znanje je pomemben dejavnik za osebni in profesionalni razvoj, hkrati pa osnova za sistemsko povezanost vseh vključenih. Intenzivni procesi zahtevajo nenehno usposabljanje za življenje drug z drugim, prilagajanje k novim pristopom, prijaznejšemu in učinkovitejšemu  načinu sobivanja. Zaposleni se vključujejo v različne programe izobraževanja in usposabljanja za delo in osebnostno rast. uporabljajo se koncepti vseživljenjskega učenja in preprečevanja poklicne izgorelosti. Posebna pozornost je namenjena psihohigieni v kolektivu. Je metoda učenja, kjer člani po določenih metodah in postopkih, pravilih in dogovorih reflektirajo svoje delo. Skupine podpira supervizorka in notranje izkušene izvajalke.

© 2024 DUO Impoljca, Vse pravice pridržane.