Dom upokojencev Sevnica
Dom upokojencev Brežice DUO Impoljca
Dom upokojencev Brežice DUO Impoljca

V domu upokojencev Sevnica pri opravljanju dela upoštevamo strokovna in etična načela. Delo v domu je prepletajoče narave in je v soodvisnosti vseh služb. Celoten kolektiv ima enotne smernice, to je zadovoljstvo uporabnikov, ki jih uresničuje z različnimi metodami dela. Pomembno je timsko delo, ki temelji na sodelovanju, dajanju in sprejemanju predlogov, kar je pogoj za kakovost storitev in seveda za zadovoljstvo vseh vključenih. Planirane naloge porazdelimo in dana je možnost posamezniku do razvijanja oblik, metod in tehnik strokovnega dela.
Naši skupni cilji:

 • zagotavljanje socialne oskrbe in zdravstvene nege
 • prilagajanje individualnim potrebam
 • celovita skrb za starejše, ki bivajo v zavodu
 • upoštevanje in spoštovanje osebnega dostojanstva stanovalcev
 • upoštevanje standardov kakovosti na posameznih področjih dela
 • upoštevanje kodeksa etičnih načel
 • upoštevanje pravic uporabnikov
 • zagotavljanje pravic do proste izbire pomoči
 • zagotavljanje zasebnosti
 • izogibanje nevarnostim v okolju
 • sodelovanje z ostalimi službami v zavodu
 • sodelovanje s svojci, lokalno skupnostjo, zdravstvenimi ustanovami,...


Področja dela:

 • Služba za izvajanje osnovne oskrbe (bivanje, prehrana, tehnična oskrba, prevozi)
 • Služba socialne oskrba (varstvo, socialna oskrba)
 • Služba poslovodenja (računovodstvo, vodenje)
 • Služba zdravstvenega varstva (zdravstvena oskrba in nega, delovna terapija in fizioterapija)

Temeljni cilj službe zdravstvene nege in oskrbe je uporabnikom zagotoviti dobro počutje in prijetno bivanje v zavodu. Služba je najštevilčnejša in organizirana tako, da deluje vse dni v letu z nalogo:

 • zdrav način življenja
 • preprečiti zdravju škodljive okoliščine
 • omogočiti kvalitetno okrevanje
 • zagotoviti pomoč vsem, katerih zdravje je resno prizadeto.


ZDRAVLJENJE
Osnovno zdravstveno dejavnost v Domu upokojencev Sevnica zagotavlja zasebni zdravnik s koncesijo.
Zdravnik prihaja v dom trikrat tedensko, po potrebi tudi večkrat. V nujnih stanjih zagotavlja dežurnega zdravnika Zdravstveni dom Sevnica.
Dvakrat mesečno izvaja specialistično dejavnost nevropsihiater.

© 2024 DUO Impoljca, Vse pravice pridržane.