Dom upokojencev Sevnica
Dom upokojencev Brežice DUO Impoljca
Dom upokojencev Brežice DUO Impoljca

Zaradi vse večjega števila starejšega prebivalstva Posavja so se odgovorni na področju varstva starejših v letu 1972 zavezali, da razširijo dejavnost domskega varstva pod okriljem Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca še na enote Brežice, Krško in Sevnica. 

 

Dom upokojencev Sevnica je svoja vrata odprl 29. 6. 1979. Ustanovljen je bil kot splošni zavod s kapaciteto 85 ležišč in z glavnim namenom nudenja bivanja in oskrbe starejšim in invalidnim osebam občine Sevnica ter bližnjih občin. Danes so v domu celodnevna oskrba, nega in varstvo na voljo 95 osebam, eno mesto pa je namenjeno dnevnemu varstvu.  Dom se je ves čas delovanja posodabljal za doseganje standarda in nudenja kvalitetnega bivanja uporabnikom. Pridobili smo novo dvigalo, povečali jedilnico, pridobili nove prostore delovne terapije, fizioterapije, pralnice. Stavba je energetsko posodobljena. V okolici doma smo uredili sprehajalno stezo in jo opremili s počivališči. Zaposleni v Domu poskušamo stanovalcem vsakdan čim bolj popestriti in približati življenju, kakršnega so nekoč poznali doma. Da se trudimo po svojih najboljših močeh, dokazuje tudi pridobljen mednarodni certifikat kakovosti E-Qalin.

 

Dom upokojencev Sevnica v gradnji

 

Vrata Doma so obiskovalcem, tako svojcem, prijateljem kot tudi številnim otrokom bližnjega vrtca, šole ter vsem drugim posameznikom in skupinam, ki nam popestrijo dneve, na široko odprta prav vsak dan od jutra do večera. In prav vsi so v domu iskreno dobrodošli.

 

Dom upokojencev Sevnica danes

 

Naš Dom je eden manjših in prav zato poseben, domač. Med stanovalci in zaposlenimi so se v času, ki ga preživljamo skupaj, spletle posebne, domače vezi. Prav to pa je tisto, na kar smo v Domu upokojencev Sevnica posebej ponosni in kar želimo ohranjati tudi v bodoče – nevidne niti, ki nas tesno povezujejo in dajejo naši hiši občutek velike družine in pravega doma.

 

 

 

 

© 2024 DUO Impoljca, Vse pravice pridržane.