Dom upokojencev Sevnica
Dom upokojencev Brežice DUO Impoljca
Dom upokojencev Brežice DUO Impoljca

 

DOBRODOŠLI  V DOMU UPOKOJENCEV SEVNICA

 

Naj postane Dom upokojencev Sevnica vaš pravi dom, za kar se bomo vsi trudili.

 

KAKO POTEKA običajen dan v Domu:

 • Dan se prične z jutranjo nego - od 6.30 ure do 8.00 ure
 • ZAJTRK: od 8.00 ure dalje

Od 9.00 ure do 11.45 ure - možnost udeležbe na telovadbi, vključitev v skupini delovne terapije, obisk organiziranih kulturnih prireditev, prostočasne dejavnosti. V dopoldanskem času se izvajajo tudi individualne storitve zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije. Popoldanska malica na enotah od 14.00 ure dalje oziroma stanovalci na enotah 1, 2 in 3 prejmejo popoldansko malico pri kosilu.

 • KOSILO: od 12.00 ure dalje

Po kosilu – čas za počitek in možnost vključitve v popoldanske dejavnosti Doma, razne prireditve, druženje ... Ta čas je namenjen tudi obiskom vaših svojcev, prijateljev, sprehodom v okolico doma ... Popoldanska malica na enotah je od 15.00 ure dalje.

 • VEČERJA: od 17.30 ure dalje

Po večerji možnost druženja po dnevnih prostorih na enotah, spremljanje TV programov. Nato priprava na počitek in večerna nega.

 • Nočni počitek od 21.00 do 6.30 ure zjutraj

                                                                   

DOBRO JE VEDETI:

IZHODI

Stanovalci imajo prost izhod iz doma kadarkoli želijo, razen če zdravstvena indikacija narekuje drugače. O krajšem dnevnem izhodu iz doma stanovalec obvesti odgovorno osebo na enoti (medicinsko sestro, negovalko) ali v popoldanskem času, sobotah in nedeljah tudi receptorko. Kadar gre za daljšo odsotnost (dan ali več), se mora stanovalec ali njegov sorodnik javiti pri dežurni medicinski sestri, da se dogovori za zdravila, rezervacijo. Zdravila za čas odsotnosti se prevzamejo v ambulanti doma.

 

POŠTA

Za oddajo pisemskih pošiljk je pred glavnim vhodom doma nameščen poštni nabiralnik. Za sprejem in razdelitev poštnih pošiljk skrbi ga. Petra. Priporočene poštne pošiljke poštar dostavi direktno stanovalcem. Pri tem lahko sodeluje socialna delavka doma.

 

TELEFON

Vsak stanovalec lahko uporablja tudi svoj mobilni telefon.

 

VERSKI OBREDI

Maša v jedilnici doma je vsak prvi petek v mesecu in ob večjih praznikih po dogovoru z duhovnikom ob 16. uri. Na željo stanovalca lahko tako svojci kot zdravstveno negovalno osebje ali socialna delavka pokličejo duhovnika na osebni obisk.

 

KNJIŽNICA, ČASOPISI, REVIJE, TV

Knjižnica se nahaja v avli pred pisarno socialne delavke, ki knjige tudi izdaja. Dnevni časopisi in revije so na voljo v dnevnih prostorih po enotah in v avli Doma. Dnevni prostori se uporabljajo za družabno življenje stanovalcev, gledanje TV, sprejemanje obiskov, kuhanje kave, čaja ...

 

PRALNICA 

Nahaja se v kletnih prostorih doma. Izvaja storitve pranja, likanja in manjših popravil domskega in osebnega perila. Deluje vsak delavnik v dopoldanskem času. Vse osebno perilo stanovalcev mora biti označeno. Za neoznačeno perilo dom ne odgovarja. Tekstilne nalepke z izpisanim imenom in priimkom pripravlja receptorska služba, označitev pa se izvaja v pralnici. Svojci ali stanovalci obleko za označitev oddajo v ambulanti doma, pri socialni delavki ali v pralnici.

 

FRIZERSKE STORITVE

Na voljo so stanovalcem v okviru dogovorjenih storitev oskrbe ali po dogovoru v salonu v tretjem nadstropju (cenik storitev).

 

POSEDOVANJE VREDNEJŠIH PREDMETOV IN DENARJA

Svetujemo, da ob sprejemu v Dom in ob obiskih (svojci) ne prinašate večjih vsot denarja in vrednejših predmetov (dragocene ure, nakit, telefoni, bančne kartice ...). Priporočamo, da jih obdržite in shranite na varnem v domačem okolju. Za izgubljene, poškodovane ali odtujene osebne predmete in denar stanovalca Dom ne prevzema odgovornosti.

 

PODAJANJE INFORMACIJ O ZDRAVSTVENEM STANJU

Samo zdravnik vam lahko poda informacije o zdravstvenem stanju in poteku zdravljenja, ki se nanaša na bolezensko stanje in diagnostično obravnavo. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki lahko podajo informacije, ki se nanašajo na izvajanje zdravstvene nege. To so informacije o počutju, izmerjenih vitalnih funkcijah, prehranjevanju, odvajanju, osebni negi, gibanju, spanju, oblačenju, komuniciranju, preživljanju prostega časa. Zdravnik je na voljo za podajanje informacij v času dela ambulante v Domu. Glede splošnih informacij o počutju, negi in planiranih preiskavah, ki jih odredi zdravnik, se lahko obrnete na vodjo ZNO in odgovorno sestro v ambulanti Doma.

 

OBVEŠČANJE

V DU Sevnica izvajamo redno obveščanje pooblaščenih svojcev o hospitalizacijah naših stanovalcev in o vrnitvah v Dom po končanem zdravljenju. Glede na individualne želje obveščamo tudi o datumih kontrolnih in specialističnih pregledov. Priporočamo spremljanje svojcev na te preglede.

 

OBISKI IN PRINAŠANJE PRIBOLJŠKOV V DOM

Obiske stanovalcev vse dni v tednu priporočamo med 8.00 in 19.00 uro. Želimo si, da bi se dobro počutili in bili čim bolj zdravi. Vemo, da smo vsi navajeni, da se ob obisku svojcu prinese kakšen priboljšek in prav je tako. V dobro stanovalcev vas prosimo, da se o priboljških posvetujete z osebjem ZNO na enoti ali z domskim zdravnikom - v izogib možnim zapletom zdravstvenega stanja.

Osebje ZNO vam bo svetovalo tudi glede primernosti in trdote priboljškov, saj imajo mnogi stanovalci resne težave s požiralnim refleksom, zaradi česar jim lahko hrana ali pijača zaide v dihala.

   

INFORMACIJE O UKREPIH RAVNANJA  OB KONTAKTNIH IZOLACIJAH

Kontaktno izolacijo v Domu izvajamo pri stanovalcih, ki so okuženi z MRSA, ESBL  ali drugimi bakterijami.

Izvajajo se naslednji ukrepi:

 • zagotovitev pogojev v sobi, ki ustreza izolacijskim merilom,
 • razkuževanje rok ter uporaba rokavic (v določenih primerih tudi mask in zaščitnih predpasnikov),
 • ločeno zbiranje perila in kužnih odpadkov,
 • na vhod sobe obesimo obvestilo, da se pred vstopom v sobo zglasite pri medicinski sestri, ki vam bo podala vsa potrebna navodila in informacije.

Za vse obiskovalce je nujno, da si pred vstopom v sobo razkužite roke, da ne odnašate predmetov iz sobe, da ne posedate na postelji in da si po obisku roke ponovno razkužite. Obiske otrok v sobah odsvetujemo.

Kontaktna izolacija ne pomeni socialne izolacije, potrebno pa je upoštevati nekatera navodila.

  

ŠE NEKAJ INFORMACIJ, PREDLOGOV:

 • Pohvale in pritožbe lahko stanovalci in njihovi svojci oddajo pisno v skrinjico v avli doma ali ustno pri vodjah posameznih služb.
 • Od stanovalcev in njihovih svojcev pričakujemo, da čuvajo domsko premoženje, ki ga uporabljajo in da sodelujejo z vodstvom doma za izboljšanje in reševanje problemov, ki morda nastanejo v domu.
 • Razvijajmo in ohranjajmo dobre prijateljske odnose in medsebojno spoštovanje med stanovalci, osebjem Doma in obiskovalci v Domu.
 • Kadar boste v dilemi kako, kdaj in zakaj - vprašajte, vedno vam bomo posredovali informacije, nudili pomoč.
© 2024 DUO Impoljca, Vse pravice pridržane.